Emerytura Stanisława Tworzydło

Stanisław Tworzydło jest na emeryturze i prosi aby w sprawach związanych z działaniem pracowni kontaktować się z  Agatą Strojnowską.

tel.604 683 459