Stanisław Tworzydło

Stanisław TworzydłoArtysta ceramik i malarz, urodził się 30 kwietnia 1933 roku w Połomiu Dużym, niedaleko Bochni. 

Zmarł 1 października 2022 roku w Warszawie.

Obejrzyj film o artyście, klikając w link: https://fb.watch/j9voXl788Y/

W 1953 roku, po ukończeniu Liceum Technik Plastycznych w Nowym Wiśniczu, rozpoczął studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Po zaliczeniu drugiego roku studia kontynuował w „Central Academy of Arts and Design” w Pekinie jako stypendysta państwowy..


W Chinach spędził pięć lat, podczas których, poza poznawaniem chińskich metod ceramicznych, uczył się także malarstwa chińskiego, jego mistrzami byli wybitni chińscy artyści Pan Jiezi i Tian Shiguang. Tematem pracy dyplomowej w Akademii Ceramicznej w Jingdezhen (Cindeczen), mieście zwanym obecnie “Światową Stolicą Porcelany”, było zaprojektowanie i wykonanie ceramicznego wystroju pracowni chińskiego malarza (naczynia do ucierania tuszu, do mieszania farb, do wody, do pędzli, pojemnik na obrazy, talerze ozdobne na ścianę w pokoju artysty itp.), pracą kierował wybitny artysta ceramik Mei Jianying.

fu_duo_smallPo powrocie do kraju Stanisław Tworzydło zamieszkał w Warszawie, gdzie początkowo przez kilka lat kierował działem porcelany w spółdzielni „Kwiatogal” a następnie zorganizował własną pracownię ceramiki artystycznej. W pracy twórczej korzystał i korzysta nadal z wiedzy i doświadczeń zdobytych w Chinach. W swej pracowni opracował technologię mozaiki ceramicznej i tworzy obrazy łączące malarstwo i mozaikę. Opracował także indywidualną technikę  szkliw „krakle”. W 1977 roku na mocy decyzji Ministra Kultury i Sztuki został mianowany rzeczoznawcą w zakresie ceramiki artystycznej i brał udział w licznych komisjach ocen artystycznych.

Stanisław Tworzydło jest nie tylko czynnym artystą, ale ma także wielu uczniów, którzy pod jego kierunkiem zdobywają wiedzę i doświadczenie w zakresie ceramiki, malarstwa chińskiego i wielu innych dyscyplin sztuk plastycznych. W oparciu o jego wiedzę powstał autorski Ośrodek Sztuki Dekoracyjnej i Użytkowej, w ramach statutowej działalności Związku Polskich Artystów Plastyków -P.S.U., otwarty dla wszystkich, którzy chcą w tym kierunku rozwijać swoje uzdolnienia plastyczne. Uczniowie Stanisława Tworzydło po zdobyciu wiedzy i doświadczenia artystycznego mogą ubiegać się o członkostwo Z.P.A.P.-P.S.U, prowadzą własne pracownie artystyczne i biorą udział w wystawach krajowych i zagranicznych. Od pięciu lat uczestnikami zajęć są siostry zakonne z Chin, które uczą się technik plastycznych i wykorzystania ich w tworzeniu sztuki religijnej, aby po powrocie do kraju rozwijać ten kierunek w swej działalności misyjnej,

Sam Artysta brał udział w wielu krajowych i zagranicznych wystawach zbiorowych, miał też wiele wystaw indywidualnych. Za całokształt działalności artystycznej i społecznej został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

W 2011 Fundacja Nagrody im. Brata Alberta – Adama Chmielowskiego odznaczyła Stanisława Tworzydło medalem za udział w sztuce religijnej. Nagroda została przyznana artyście w ramach 36 edycji nagrody przyznawanej corocznie za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, sztuki sakralnej, działalności charytatywnej, społecznej i ekonomicznej.

Rodzina: żona Maria, dwoje dzieci – syn Jakub i córka Agata oraz siedmioro wnucząt.